O Nama Metode rada Organizacija Planovi Standardi Linkovi Kontakt Novosti
Stranica je u fazi izrade, neki od podataka trenutno nisu dostupni! Zahvaljujemo na strpljenju.

ODELJENJE ZA ISPITIVANJE NAMIRNICA ANIMALNOG POREKLA

U okviru Sektora za laboratorijsko ispitivanje postoji odeljenje za ispitivanje namirnica animalnog porekla. Odeljenjem rukovodi vet.spec.za higijenu i tehnologiju namirnica životinjskog porekla.

 

Šef odeljenja za ispitivanje namirnica animalnog porekla

VETERINAR SPECIJALISTA

Dr Milica Ilic vet.spec.

VETERINARSKI TEHNIČAR

Petrović Đ Milica vet.tehničar

Biografija

Detaljnije...

  VETERINARSKI TEHNIČAR

Nemanja Korunovic

Veterinarski specijalistički institut u saradnji sa Republičkom veterinarskom inspekcijom, kroz svoje aktivnosti ima značajnu ulogu u kontroli zdravstvene ispravnosti namirnica animalnog porekla. Pod zdravstvenom ispravnošću nemirnica podrazumeva se: senzorna analiza, mirkrobiološki pregled, kontrola kvaliteta u smislu ispitivanja fizičko-hemijskih parametara, ispitivanje na prisustvo rezidua.

Sva ova ispitivanja regulisana su zakonskim propisima. Mikrobiološka i parazitološka ispitivanja vrše se akreditovanim metodama.

U primeni metoda ispitivanja, Odeljenje za ispitivanje namirnica animalnog porekla poseduje potrebne - odgovarajuće prostorije, kao i neophodnu opremu za izvođenje ovih ispitivanja.

Higijenski ispravne namirnice moraju imati nepromenjene senzorne osobine, svojstvene vrsti namirnica, ne smeju da sadrže patogene mikroorganizme i parazite, kao i rezidue različitog porekla.

Kroz redovne aktivnosti, prema utvrđenom planu, vrši se sistematska kontrola namirnica na mestu proizvodnje i u prometu.

Ovakvom kontrolom, kroz monitoring program i projekte, mogu se na vreme „otkriti“ neispravne sirovine ili gotove namirnice. Time se sprečava njihova distribucija i korišćenje, odn. konzumiranje od strane potrošača, što je i glavni cilj kontrole namirnica animalnog porekla.

Prevencija oboljenja ljudi zavisi od niza faktora, koje treba preduzeti duž celog lanca animalne proizvodnje: od farme - transporta životinja - klanice - higijene klanja - prerade - distribucije - čuvanja u prometu - pripreme namirnica u domaćinstvu ili restoranima - čuvanje do momenta konzumiranja, jednom rečju može se sažeti u kratkoj frazi „kontrola od farme do trpeze“.

Zakonski propisi definišu pojam higijenske isprvnosti namirnica u pogledu tolerantnih nivoa toksičnog sadržaja, prisustva patogenih mikroorganizama, parazita, kao i sadržaja drugih štetnih sastojaka (rezidua).

 

design by Anthill.co.rs