O Nama Metode rada Organizacija Planovi Standardi Linkovi Kontakt Novosti
Stranica je u fazi izrade, neki od podataka trenutno nisu dostupni! Zahvaljujemo na strpljenju.

ODELJE NJE ZA PRIJEM MATERIJALA, PRANJE I STERILIZACIJU

Odeljenje za prijem materijala, pranje i sterilizaciju predstavlja sastavni deo Sektora za laboratorijska ispitivanja VSI „Požarevac“. Raspolaže stručnom službom, prostorom i opremom neophodnom za nesmetano obavljanje predviđenih poslova.

Šef odeljenja za prijem materijala, pranje i sterilizaciju

EPIZOOTIOLOG

Stokić Nikolić R Slavonka vet.spec.

Biografija

Detaljnije...


VETERINARSKI TEHNIČAR

Jelena Balint, vet.tehničar

Detaljnije...

VETERINARSKI TEHNIČAR

Danijela Marković, vet.tehničar

Odeljenje za prijem materijala, pranje i sterilizaciju se sastoji iz prostorija za:

  • Prijem materija za laboratorijska ispitivanja.
  • Pranje laboratorijskog posuđa.
  • Sterilizaciju laboratorijskog posuđa.
  • Pravljenje i čuvanje hranljivih podloga.

U okviru ovog odeljenja primaju se svi Zahtevi za uslugu, gde se od strane stručne službe odmah vrši ocena da li zahtev može biti prihvaćen ili ne i o tome obaveštava korisnik i vodi evidencija.

U okviru ovog odeljenja vrši se prijem svih uzoraka na laboratorijska ispitivanja, kako kliničkog( patološkog ) materijala, uzoraka hrane za životinje i sirovina za proizvodnju hrane za životinje, tako i uzoraka namirnica animalnog porekla i briseva sa radnih površina , opreme i alata.

Prilikom prijema uzoraka, vrši se ocena njihove prihvatljivosti što podrazumeva da uzorci moraju da odgovaraju vrsti ispitivanja koja se traži, količina uzorka mora biti adekvatna kao i način pakovanja, obeležavanje, ambalaža i transport uzoraka i.t.d. U slučaju neke neusaglašenosti vodi se evidencija a korisnik se obaveštava uz savet na koji način treba dostaviti adekvatan uzorak.

Prostorija za prijem materijala za laboratorijska ispitivanja je opremljena frižiderima, radnim stolovima i drugim elementima, gde se dostavljeni uzorci odvajaju po vrsti,

( posebno se vrši prijem uzoraka patološkog materijala od prijema uzoraka namirnica animalnog porekla) a sve u cilju sprečavanja unakrsne kontaminacije.

Svaki uzorak , bilo da je dostavljen od fizičkog ili pravnog lica, bilo da je uzorkovanje izvršeno od strane stručne službe VSI“Požarevac“ ili RVI, mora da prati Zahtev za laboratorijska ispitivanja ( Uput ili Zapisnik )koji pored podataka o vlasniku, vrsti životinje , mora da sadrži i informacije o materijalu dostavljenom na ispitivanje , kao i vrsti ispitivanja koja se traže i bitne anamnestičke podatke.

Na odeljenju se vrši i unos podataka vezanih za korisnika usluga, dostavljene uzorke i vrstu ispitivanja, u elektronskoj formi , u umreženi računar.

Prihvaćeni uzorci dobijaju svoj broj iz Knjige prijema materijala na laboratorijska ispitivanja što je ujedno i broj Protokola o toku pregleda, i kao takvi ( šifrirani ) odlaze u odgovarajuće odeljenje na dalju obradu. Na taj način su omogućena nepristrasna ispitivanja.

Uzorci koji se ispituju u laboratorijama van VSI“Požarevac“, evidentiraju se i šalju na propisan način uz odgovarajući Uput.

Po završetku svih ispitivanja na Odeljenju za prijem materijala, pranje i sterilizaciju u saradnji sa Odeljenjem opštih poslova vrši se formiranje Izveštaja o ispitivanju preko umreženog računara .

Da bi se obezbedio osnovni uslov za mikrobiološki rad , a to je sterilnost, u okviru Odeljenja za prijem materijala, pranje i sterilizaciju, postoje posebne prostorije sa opremom za pranje a posebne za sterilizaciju laboratorijskog posuđa i instrumenata koji se koriste u toku ispitivanja. Pored osnovnih sredstava i pribora za pranje i dezinfekciju, sušnica, odeljenje poseduje i aparate :

  • Suvi sterilizator za sterilizaciju laboratorijskog posuđa i instrumenata.
  • Autoklav za sterilizaciju podloga, laboratorijskog posuđa i instrumenata za ispitivanje novih uzoraka
  • Autoklav za sterilizaciju upotrebljenih podloga, laboratorijskog posuđa i ispitivanog materijala po završetku rada.
  • Demineralizator vode – koji obezbeđuje vodu koja kvalitetom odgovara laboratorijskoj upotrebi

Konstantno se vrši kontrola parametara rada sterilizatora ili autoklava kao i kontrola sterilizacije hemijskim i biološkim putem a periodično se vrši i mikrobiološka kontrola sterilnosti laboratorijskog posuđa u skladu sa programom nadzora okoline u Sektoru za laboratorijska ispitivanja. O svemu ovom se vodi evidencija.

U okviru Odeljenja za prijem materijala, pranje i sterilizaciju u posebnoj prostoriji vrši se priprema svih hranljivih podloga koje su neophodne za pravilno izvođenje mikrobioloških analiza. Prostorija je opremljena svim neophodnim aparatima za pripremu podloga ( autoklavom, Kohovim loncem,frižiderima, vagicama i.t.d.) a takođe poseduje i komoru sa UV lampom za razlivanje hranljivih podloga .

Redovno se vrši ažuriranje zaliha i pravi plan nabavke za tromesečne potrebe, tako da u svakom trenutku na odeljenju postoji adekvatna zaliha hranljivih podloga koje se čuvaju na propisan način.

Jednom nedeljno ( a po potrebi i češće ) se vrši priprema hranljivih podloga na osnovu radnog naloga, u skladu sa Uputstvom za pripremu podloga i poštovanje svih principa. Sterilnost podloga se kontroliše hemijskim i biološkim putem. Pripremljene podloge se obeležavaju i do momenta izdavanja, čuvaju na adekvatan način , u frižiderima na odgovarajućoj temperaturi i uz poštovanje rokova trajanja,o čemu postoji evidencija.

Da bi se obezbedila sigurnost i sterilnost pripremljenih podloga periodično se vrši i provera svih pratećih aparata koji mogu dovest do neispravnosti podloga.

Sve aktivnosti obavljaju se u skladu sa standardima SRPS ISO/IEC 17025 : 2006 i SRPS ISO 9001-2001.

 

design by Anthill.co.rs