O Nama Metode rada Organizacija Planovi Standardi Linkovi Kontakt Novosti
Stranica je u fazi izrade, neki od podataka trenutno nisu dostupni! Zahvaljujemo na strpljenju.

SEKTOR ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ŽIVOTINJA


U okviru VSI Požarevac kao poseban deo formiran je Sektor za zdravstvenu zaštitu životinja koga čine:

 • odeljenje za epizootiologiju - odeljenje za patologiju,
 • odeljenje za fiziologiju i patologiju reprodukcije,
 • odeljenje za zdravstvenu zaštitu živine i svinja,
 • odeljenje za distribuciju bioloških proizvoda i lekova

Ovim Sektorom rukovodi doktor veterinarskih nauka Dragan Rogožarski

Rukovodilac sektora za zdravstvenu žaštitu životinja

EPIZOOTIOLOG

Dr sc Živojinović Ž Milena.

Biografija

Detaljnije...


VETERINARSKI TEHNIČAR

Cvejić Lj Zoran vet.tehničar

Biografija

Detaljnije...

Unapređenje i razvoj specijalističkog rada u oblasti preventivne i kurativne veterinarske medicine, zaštite životne i radne sredine su osnovni ciljevi sektora za zdravstvenu zaštitu životinja. Od sektora zdravstvene zaštite zahteva se stalna briga o kvalitetu i tačnosti rezultata ispitivanja. Radi unapređenja sistema rada i održavanja kontinuiteta u oblasti zdravstvene zaštite životinja VSI je uspostavio sistem standarda ISO 9001:2001. i akreditovalo laboratrije prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2006.god. Ovi međunarodni standardi podrazumevaju koordinisane aktivnosti u odnosu na organizacionu šemu, odgovornosti, procese, resurse, metode. Cilj je obezbeđenje kvaliteta usluge uz zadovoljenje zakonskih propisa, zahteva korisnika i zadovoljenja zahteva same organizacije. Poboljšava se efektivnost i efikasnost sistema upravljanja kvalitetom. Uključeni su svi zaposleni sa ciljem rada bez grešaka.Ovaj sistem mora da se po uspostavljanju stalno održava i unapređuje. Ispunjavanjem definisanih zahteva za uslugu datih u Zakonu o zdravstvenoj zaštiti životinja ispunjeni su i zahtevi kvaliteta dotične usluge, a to su:

 • sistematsko praćenje, otkrivanje, suzbijanje i iskorenjivanje zaraznih i parazitskih bolesti životinja;
 • organizacija i praćenje sprovođenja Programa mera zdravstvene zaštite životinja
 • sistematski preventivni pregled životinja radi očuvanja i unapređenja zdravlja životinja;
 • utvrđivanje uzroka poremećaja zdravlja, reproduktivnih sposobnosti životinja i uginuća na osnovu zahteva korisnika:
 • održavanje spremnosti VSI “Požarevac” za dijagnostička ispitivanja radi utvrđivanja zaraznih bolesti životinja, izveštavanje o pojavi i prestanku utvrđenih zaraznih bolesti životinja, praćenje i sprovođenje mera za povećanje plodnosti životinja na epizootiološkom području za koje je VSI “Požarevac” ovlašćen od strane Ministarstva poljoprivrede i vodoprivrede Republike Srbije:
 • očuvanje i unapređenje životne sredine.

Epizootiološko područje na kome se realizuje proces zdravstvene zaštite sektora za zdravstvenu zaštitu veterinarskog specijalističkog Instituta „Požarevac“ je – Podunavski i Braničevski okrug

Proces zdravstvene zaštite životinja obuhvata:

 • Pravljenje godišnjeg plana procesa zdravstvene zaštite životinja u slobodnoj formi na osnovu realizovanih procesa zdravstvene zaštite u prethodnoj godini.
 • obezbeđivanje resursa potrebnih za realizaciju procesa u realizaciji samog procesa zdravstvene zaštite životinja.
 • Zaposleni u sektoru za zdravstvenu zaštitu životinja, prema utvrđenom Godišnjem planu, kao i po pismenom ili usmenom zahtevu upućenom od strane republičke veterinarske inspekcije, veterinarskih stanica ili držalaca životinja, izlaze na teren radi pružanja usluge. Na teren odlaze samostalno ili zajedno sa republičkim veterinarskim inspektorom.

Jednom godišnje, na osnovu ugovora sa Ministarstvom poljoprivrede i vodoprivrede Republike Srbije, radi se Izveštaj o radu VSI “ Požarevac ” za period od 01.01 do 31.12. Ovaj Izveštaj pored ostalog sadrži sublimirane podatke o pojavama zaraznih bolesti i podatke o sprovođenju Programa mera zdravstvene zaštite životinja kao i ostalim aktivnostima VSI “Požarevac”.

Sektor za zdravstvenu zaštitu radi na stalnom poboljšavanju procesa zdravstvene zaštite životinja planiranjem finansijskih sredstava za poboljšanja stručnosti, povećanje broja kadrova, povećanja broja uzoraka za ispitivanje, uvođenje novih i usavršavanje postojećih metoda za ispitivanje, osavremenjavanjem opreme, kao i praćenjem najnovijih naučnih saznanja iz oblasti zdravstvene zaštite životinja učestvovanjem na seminarima, simpozijumima itd. U pripremi i prezentaciji stručnih radova uključeni su doktori veterinarske medicine iz inspekcije,ambulanti,stanica i proizvodnih organizacija. Na taj način se najnovija saznanja aplikuju u terensku praksu zdravstvene zaštite životinja.


 

design by Anthill.co.rs