O Nama Metode rada Organizacija Planovi Standardi Linkovi Kontakt Novosti
Stranica je u fazi izrade, neki od podataka trenutno nisu dostupni! Zahvaljujemo na strpljenju.

ODELJENJE ZA PATOLOGIJU

Od samog osnivanja Veterinarsko g specijalističko g institut a „ Požarevac“, 1953.g. (u to vreme Regionalne dijagnostičke stanice), patologija zauzima značajno mesto u dijagnostici zaraznih i nezaraznih oboljenja životinja. Prvi patolog, ujedno i upravnik dijagnostičke stanice, bila je Milanka Matejić, kasnije redovni profesor na Katedri za patologiju, Veterinarskog fakulteta u Beogradu.

Šef odeljenja za patologiju

PATOLOG

Dr sc Dobrosavljević J Ivan

Biografija

Detaljnije...

VETERINARSKI TEHNIČAR

Cvejić Lj Zoran vet.tehničar

Biografija

Detaljnije...

Do 2005.g., patologija nije bila determinisana kao posebno odeljenje. Uvođenjem sistema menadžmenta kvalitetom po standardu SRPS ISO 9001:2001, u Veterinarskom specijalisti čkom institutu „Po žarevac “, u okviru Sektora zdravstvene zaštite, formira se odeljenje za patologiju. Šef odeljenja je veterinar, magistar ili veterinar specijalista.

Zadatak odeljenja za patologiju je patomorfološka i patohistološka dijagnostika zaraznih i nezaraznih bolesti životinja. Da bi zadatak što uspešnije obavili, zaposleni u odeljenju tesno sarađuju sa držaocima životinja, Republičkom veterinarskom inspekcijom Braničevskog i Podunavskog okruga i veterinarskom službom na terenu. Rad odeljenja za patologiju ne predstavlja segment za sebe, već je deo timskog rada više odeljenja V.S.I. „Požarevac“. Zajedno sa odeljenjem za epizootiologiju, odeljenjem za mikrobiologiju, mikologiju i parazitologiju i odeljenjem za imunološkoserološka ispitivanja, odeljenje za patologiju ulaže ogromne napore u dijagnostikovanju zaraznih bolesti životinja, zoonoznog i nezoonoznog karaktera. Timski rad i saradnja sa kolegama veterinarima i lekarima iz drugih veterinarskih instituta i zavoda za javno zdravlje, obezbeđuje brzu i tačnu dijagnostiku velikog broja bolesti koje ugrožavaju zdravlje životinja i ljudi.

Godišnje, odeljenje za patologiju obdukuje i uzorkuje organe i tkiva preko hiljadu i po pilića, više stotina odraslih kategorija živine i ptica, malih i velikih sisara.

 

design by Anthill.co.rs