O Nama Metode rada Organizacija Planovi Standardi Linkovi Kontakt Novosti
Stranica je u fazi izrade, neki od podataka trenutno nisu dostupni! Zahvaljujemo na strpljenju.

ODELJENJE ZA DISTRIBUCIJU BIOLOŠKIH PROIZVODA I LEKOVA

Rešenjem Ministarstva finansija Republike Srbije, od 16. oktobra 1995. godine, Odeljenje za distribuciju bioloških proizvoda i lekova (koje tada još uvek nije bilo formirano pod tim nazivom) započinje svoj rad. Uvođenjem standarda SRPS ISO 9001 :2001 u menadžmen V eterinarskog specijalističkog instituta „ Požarevac“, krajem 2005. godine, distribucija bioloških proizvoda i lekova definiše se u okviru posebnog odeljenja Sektora zdravstvene zaštite životinja.

 

Šef odeljenja za distribuciju biloških proizvoda i lekova

VETERINAR SPECIJALISTA

Dr Oliver Savić vet.spec.

Zadatak ovog odeljenja je distribucija bioloških proizvoda, lekova i dijagnostičkih sredstava veterinarskoj službi na čitavom epizootiološkom području V.S.I. „Požarevac“. Distribucija navedenih sredstava sprovodi se prema Programu mera zdravstvene zaštite životinja i u okviru veleprodaje.

Distribucijom sredstava neophodnih za sprovođenje Programa mera zdravstvene zaštite životinja, V.S.I. „Požarevac“ predstavlja značajnu sponu između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede sa jedne i veterinarske službe Braničevskog i Podunavskog oruga sa druge strane. Povratne informacije o broju obeleženih, vakcinisanih, tuberkulinisanih i grla od kojih je uzorkovana krv za dijagnostička ispitivanja, koje V.S.I. „Požarevac“ dobija od veterinarskih službi sa terena, predstavljaju osnovu Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za projektovanje potreba za sprovođenje Programa mera u narednoj kalendarskoj godini na teritoriji ova dva okruga. Višegodišnja sistematičnost i pouzdanost u distribuciji sredstava i prikupljanju i obradi informacija, stvorila je partnerski odnos između nadležnog Ministarstva, V.S.I. „Požarevac“ i kolega koji koriste naše usluge.

Rad ovog odeljenja, pored svakodnevnog prijema, evidencije i obrade zahteva korisnika, zasniva se i na Ugovorima koje V.S.I. „Požarevac“ sklapa sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivred, i veterinarskim službama na terenu.

 

design by Anthill.co.rs