O Nama Metode rada Organizacija Planovi Standardi Linkovi Kontakt Novosti
Stranica je u fazi izrade, neki od podataka trenutno nisu dostupni! Zahvaljujemo na strpljenju.

ODELJENJE ZA OPŠTE POSLOVE

Godine.1989.godine konstituisana je RO Regionalni veterinarski zavod Požarevac. RO je nastala izdvajanjem OOUR-a Regionalnog veterinarskog zavoda Požarevac iz sastava RO Veterinarskog mlekarskog instituta Beograd.

Ovim izdvajanjem došlo je do prenosa osnovnih sredstava, poslovnih i drugih prostorija koje su se knjigovodstveno vodile u RO Veterinarskom mlekarskom institutu Beograd.

Šef odeljenja za opšte poslove

EKONOMISTA

Martić M Danijela ekonomista

Biografija

Detaljnije...

Daktilograf - blagajnik

Jezdović R Olivera saobr.tehn.

Biografija

Detaljnije...

Saradnik-Analitičar

Živković S Slađana gr.tehničar

Biografija

Detaljnije...

HIGIJENIČAR

Grujić D Vesna

Biografija

Detaljnije...

Izdvajnjem iz sastava RO Veterinarskog mlekarskog instituta stvorila se potreba za samostalno obavljenje

 • računovodstveno-finansijskih poslova,
 • blagajničkih poslova i
 • daktilografskih poslova.

Godine 1992. došlo je do promene naziva RO Regionalnog veterinarskog zavoda Požarevac u Veterinarski specijalistički institut "Požarevac" ( u daljem tekstu VSI Po žarevac ).

Odeljenje za op štie poslove formirano je u okviru nove organizacione šeme VSI Požarevac , 2005 godine sa uvođenjem standarda SRPS ISO 9001 : 2001 . Odeljenje u svom sastavu ima tri zaposlena . Odeljenjem rukovodi šef odeljenja za opšte poslove.

Sa uvodjenje standardaSRPS ISO 9001 : 2001 sve aktivnosti u odeljenju za opšte poslove definisane su procedurama u procesu upravljanja računovodstvenim, finansijskim i pravnim poslovima .

Odeljenje opštih poslova obavlja sledeće poslove :

 • poslove u vezi sa ugovornim aktivnostima;
 • poslove zastupanja;
 • poslove organa upravljanja ;
 • poslove normativne delatnosti;
 • poslove informisanja;
 • poslove vođenja evidencija pravnih akata;
 • administrativne i ostale poslove ;
 • poslovi likvidature, obračuna zarada i obračuna i evidencije poreza na dodatu
 • vrednost;
 • finansijsko knjigovodstvo, knjigovodstvo osnovnih sredstava i kontiranje;
 • materijalno knjigovodstvo i blagajničko poslovanje;
 • knjigovodstvo kupaca i dobavljača i plaćanja;
 • poslovi izrade finansijskog plana i analiza.

U okviru redovnih aktivnosti zaposleni u odljenju opštih poslova imaju posebne ciljeve :

 •   Poboljšati naplatu potraživanja usmenim ili pismenim opomenama od kupaca,
 • Poboljšati naplatu spornih potraživanja od kupaca sudskim putem.
 • Poboljšati efikasnost u obračunu ličnih dohodaka i naknada primenom programa za automatsku obradu podataka.
 • U cilju dobijanja kvalitetnih planova i analiza poslovanja uvodi automatsku obradu podataka neophodnih za praćenje nabavki isporuka i stanja zaliha potrošnog laboratoriskog materijala.
 • U cilju dobijanja kvalitetnijih izveštaja i analiza poslovanja VSI "Požarevac" uvodi automatsku obradu podataka.

 

design by Anthill.co.rs