O Nama Metode rada Organizacija Planovi Standardi Linkovi Kontakt Novosti
Stranica je u fazi izrade, neki od podataka trenutno nisu dostupni! Zahvaljujemo na strpljenju.

STANDARDI

 

VETERINARSKI SPECIJALISTICKI INSTITUT “ POŽAREVAC ” je tokom svog postojanja prolazio kroz odgovarajuce organizacione promene i transformacije sa cilljem stalnog razvoja i prilagodavanja zahtevima tržišta i šire društvene zajednice.

Unapredivanje i razvoj specijalistickog rada u oblasti veterinarske medicine, posebno laboratorijskih i klinickih ispitivanja u dijagnostici bolesti životinja, epizootiološkim i klinickim ispitivanjima, reprodukciji, ishrani, kontroli kvaliteta i zdravstvene ispravnosti namirnica životinjskog porekla i hrane za životinje, zahteva od VETERINARSKOG SPECIJALISTICKOG INSTITUTA “ POŽAREVAC ” stalnu brigu o kvalitetu izvršenih ispitivanja i pouzdanosti rezultata ispitivanja.

POLITIKA KVALITETA

VETERINARSKI SPECIJALISTICKI INSTITUT “POŽAREVAC” nastoji da bude medu
vodecim ustanovama u Republici Srbiji za zaštitu zdravlja životinja.

U nastojanju da stalno unapreduje svoj sistem upravljanja kvalitetom, a prateci promene u oblasti medunarodnih standarda iz ove oblasti, rukovodstvo VETERINARSKOG SPECIJALISTICKOG INSTITUTA “ POŽPOŽAREVAC ” se opredelilo da:

Avgusta 2007.godine uspešno je ralizovana akreditacija Sektora za laboratorijska ispitivanja VETERINARSKOG SPECIJALISTICKOG INSTITUTA “ POŽAREVAC ” prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2005.


Cilj nam je bio da:

  • demostriramo sopstvene sposobnosti za zadovoljenje zahteva i ocekivanja korisnika naših usluga i svih drugih
    zainteresovanih strana,
  • da dokažemo svoju opredeljenosti za kvalitet,
  • da omogucimo ocenjivanje naše opredeljenosti i sposobnosti od internih i eksternih strana.
design by Anthill.co.rs